Schadevrije jaren scooter - bromfiets - snorfiets - brommobiel

Door een scooter of bromfietsverzekering te verzekeren, bouwt u schadevrije jaren op. Indien u een verzekeringsjaar geen schade claimt op de scooter-, bromfiets-, snorfiets-, of brommobielverzekering heeft u recht op één schadevrij jaar. Door te claimen verliest u juist weer schadevrije jaren. Meer over het verliezen en de opbouwen van schadevrije jaren kunt u teruglezen in de polisvoorwaarden. Hoe meer schadevrije jaren u heeft opgebouwd, hoe meer korting u op uw ScooterPremie krijgt.

Schadevrije jaren aantonen

Wanneer u een nieuwe scooterverzekering, bromfietsverzekering, snorfietsverzekering of brommobielverzekering gaat afsluiten kunt u de opgebouwde schadevrije jaren meenemen naar een nieuwe verzekering. Indien u uw scooter-, bromfiets-, snorfiets-. of brommobielverzekering hebt beëindigd, krijg u van uw oude verzekeraar per post of digitaal een royementsverklaring toegezonden. Hierop staan uw opgebouwde schadevrije jaren. Met dit document kunt u bij de nieuwe verzekeraar aantonen hoeveel schadevrije jaren u heeft. Na het afsluiten van een nieuwe verzekering vraagt de verzekeraar naar deze royementsverklaring. Heeft u een dergelijke verzekering in de afgelopen jaren niet gehad dan geeft u bij deze aanvraag 0 schadevrije jaren op.

Hoe wordt de hoogte van de premie van een scooterverzekering bepaald?

Deze factoren hebben een grote invloed op de hoogte van de ScooterPremie:

  • De dekking van uw scooterverzekering
  • De leeftijd van de jongste bestuurder
  • Zonder helmplicht ( 25 km/h ) of met helmplicht ( 45 km/h )
  • Het aantal opgebouwde schadevrije jaren
  • Het gekozen eigen risico
  • Uw woonplaats

Niet tevreden?

Nadat u de polis heeft ontvangen heeft u wettelijk gezien 14 dagen bedenktijd om deze verzekering te annuleren.