Leeftijd bestuurder scooter - bromfiets - snorfiets -brommobiel

Bij het afsluiten van een scooterverzekering, bromfietsverzekering, snorfietsverzekering of brommobielverzekering speelt de leeftijd van de bestuurder een belangrijke rol. Geef bij het aanvragen van deze verzekering altijd de leeftijd van de jongste bestuurder op bij de vraag: 'Geboortedatum jongste bestuurder'. In de polisvoorwaarden kunt u lezen wat de consequenties zijn wanneer er na een schade blijkt dat uw opgave onjuist was.

Jongste bestuurder

De jongste bestuurder van een scooter, bromfiets, snorfiets of brommobiel is voor de verzekeraar premiebepalend. Voor een jonge bestuurder is de premie hoger, omdat de kans op schade hoger ligt. Wij adviseren u deze vraag dan ook altijd naar waarheid te beantwoorden.

Hoe wordt de hoogte van de premie van een scooterverzekering bepaald?

Deze factoren hebben een grote invloed op de hoogte van de ScooterPremie:

  • De dekking van uw scooterverzekering
  • De leeftijd van de jongste bestuurder
  • Zonder helmplicht ( 25 km/h ) of met helmplicht ( 45 km/h )
  • Het aantal opgebouwde schadevrije jaren
  • Het gekozen eigen risico
  • Uw woonplaats

Niet tevreden?

Nadat u de polis heeft ontvangen heeft u wettelijk gezien 14 dagen bedenktijd om deze verzekering te annuleren.